فرصتي براي حضور در ديدار با رهبر معظم انقلاب

اگر در ديدار دانشجويي با رهبر انقلاب بوديد چه نكته اي مطرح مي كرديد؟

درصورت تمایل به حضور در این دیدار مشخصات فردی خود را در فرم ذیل وارد نمایید.

نام و نام خانوادگی :
دانشگاه محل تحصيل:
شماره دانشجويي:
رشته تحصيلي:
مقطع تحصيلي:
سال ورودي:
شماره تماس:
متن دیدگاه و نظرات:
در صورت تمایل می توانید دیدگاه و نظرات خود را در قالب فیلم به مدت یک دقيقه ارسال نماييد.
(نحوه فيلم برداري حتما به صورت افقي):

آرشيو